2. Context històric

Per entendre l’obra de l’abat Oliba convé situar el context històric de forma adequada, fent un petit repàs a la història. L’abat Oliba era besnét del comte Guifré el Pilós, i és precisament a partir d’aquesta figura que el territori va començar a canviar fins convertir-se a la realitat que va trobar l’abat, tot analitzant els tres pilars de la societat medieval: organització política, eclesiàstica i els monestirs. 

Quan Guifré rep al seu càrrec els nous territoris de Catalunya, es troba amb el fet que els seus dominis estan disposats de manera que encerclen un ampli territori central esdevingut "terra de ningú", les comarques d'Osona i Bages. 

Anteriorment aquest territori no tenia massa importància, però ara cal establir una línia de comunicació directa entre Barcelona i Cerdanya, i assegurar-li una frontera sòlida per defensar-la dels musulmans, que serà la que formen els rius Llobregat, Cardener i Segre mitjà, permanent durant segles. 

La zona permet la repoblació, ja que existeix una gran extensió despoblada abans d’arribar a la frontera sarraïna. Tot això bé causat per la Revolta d'Aissó, ocorreguda entre el 826 i 827, a la Plana de Vic. Un cop controlada la revolta, la zona queda arrasada i deshabitada. Ja com a comte de Barcelona - Girona, Guifré s’encarrega de la repoblació del Ripollès, la Plana de Vic, les Guilleries i el Lluçanès, a partir del 879. En poc temps ja hi ha establertes les estructures jeràrquiques civils i eclesiàstiques (tribunals jurídics, parròquies, castells termenats) en funcionament tant al Ripollès com a la Plana de Vic. 

El segon pilar és l’organització l’eclesiàstica. Mentre es duu a terme la repoblació, es consagren diverses esglésies i monestirs i s’instal•la un nou bisbat a Vic, depenent de l’arquebisbe de Narbona fins que té prou prosperitat i autonomia com per tenir un bisbe propi cap al 887. 

Finalment, el tercer pilar, els monestirs. Arran l’enfortiment del poder comtal, esdevé la fundació de diversos monestirs: Eixalada-Cuixà, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Dos d’aquests monestirs, Cuixà i Ripoll, estaran sota la direcció de l’abat Oliba.

< anterior següent >
 

 

 

 

 

 

 

IDIOMA: